საძიებო სიტყვა


რეკლამა 6 ლარად

საზოგადოება

სახალხო დამცველის ინფორმაციით, პენიტენციურ სისტემაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების სისტემაა

Nanuka ივნ 25

სახალხო დამცველმა პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებულ პრობლემებზე საუბრისას სამართლებრივი რეჟიმისა და უსაფრთხოების განყოფილების თანამშრომლების არასაკმარის რაოდენობას, პატიმრების დეესკალაციის ოთახებსა და სამარტოო საკნებში ხანგრძლივი დროით მოთავსების პრაქტიკას, რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის კუთხით გატარებული ღონისძიებების ფრაგმენტულობას და ფსიქიატრიული დახმარების პრობლემებს გაუსვა ხაზი.

ომბუდსმენმა ასევე გაამახვილა ყურადღება დაწესებულებების ექიმების მიერ სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის ფაქტების გამოვლენის და დოკუმენტირების არასწორ პრაქტიკაზე, როდესაც რიგ შემთხვევებში ექიმები სტამბოლის პროტოკოლის შესაბამისად არ ახდენენ პატიმართა სხეულზე საეჭვო დაზიანებების აღრიცხვას.

„ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა პენიტენციურ სისტემაში პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების სისტემაა. ნებისმიერი პატიმარი ვისაც დაელაპარაკები, ყველა გეტყვის, რომ ეს სისტემა არ მუშაობს გამართულად. ერთი და იგივე ფაქტობრივი გარემოებების და დახასიათების მქონე პირებთან დაკავშირებით სრულად განსხვავებული გადაწყვეტილებების მიღება ხდება სამწუხაროდ,“ – განაცხადა სახალხო დამცველმა.

interpressnews