საძიებო სიტყვა

პირდაპირი

გამოკითხვა

104

ეფექტურია თუ არა მთავრობის მიერ გატარებული ღონისძიებები COVID19 - თან მიართებაში?

სოციალური ქსელი

საზოგადოება

HD 1:17
HD 1:10
HD 0:39
HD 2:53
HD 2:06
HD 1:29

სპორტი